ประชุมคณะกรรมการสายงานฯ จังหวัด ครั้งที่ 4/2560(10)

ดร. วิรัช ฉัตรดรงค์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมการประชุมคณะกรรมการสายงานฯ จังหวัด ครั้งที่ 4/2560(10) วันที่ 26 มิถุนายน 2560 เวลา 11.00 -14.00 น. ณ Meeting Room 4 ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ

%e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%9911 %e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%9922 %e0%b8%aa%e0%b8%b2%e0%b8%a2%e0%b8%87%e0%b8%b2%e0%b8%9933