ประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

24 เมษายน 2560 ดร.วิรัช ฉัตรดรงค์ เลขาธิการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 3/2560(12) เวลา 15.00 – 17.00 น. ณ ห้อง แกรนด์บอลรูม ชั้น 2 โรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท (ซ.สุขุมวิท 12-14) ติด Time Square)โดยมีคุณสีหนาท ล่ำซำ ผู้ช่วยผู้จัดการใหญ์ ธ.ไทยพาณิชย์ บรรยายพิเศษเรื่อง “ผลกระทบของ National E-payment ต่อภาคธุรกิจ”

%e0%b8%81%e0%b8%aa2