ประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560

19 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 เวลา 9.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

19-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%951 19-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%952 19-%e0%b8%ad%e0%b8%b8%e0%b8%953