ประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2560

18 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.) ครั้งที่ 3/2560 เวลา 13.30 น. ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง

18-%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%88-1 18-%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%88-2 18-%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%88-3 18-%e0%b8%81%e0%b8%9a%e0%b8%88-4