ประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยองครั้งที่ 6/2560

17 กรกฎาคม 2560 นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะกรรมการบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีระยองครั้งที่ 6/2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ โรงแรม โกลเด้นซิตี้ ระยอง

17-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%902 17-%e0%b8%9b%e0%b8%a3%e0%b8%b0%e0%b8%8a%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b8%901