ประชาสัมพันธ์โครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน “ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน”

ขอเชิญร่วมโครงการ 50 ปี ส.อ.ท. มอบจักรยาน 7,000 คัน  “ปันรัก…สู่โรงเรียนขาดแคลน”

scan0009 scan0010