ประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง

24 เมษายน 2560 คุณประเทือง วงศ์ซิ้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเพื่อปฏิบัติงานกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง เวลา 13.00 น. ณ ห้องอุตรกิจพิจารณ์ ศาลากลางจังหวัดระยอง โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง เป็นประ ธานในการประชุม

sme3 sme1 sme2