วันศุกร์ที่ 4 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง เข้าร่วมอบรมสัมมนา “EEC NEXT : มหานครการบิน ‘ฮับ’ โลจิสติกส์แห่งอาเซียน” กล่าวต้อนรับ โดย คุณยุทธพล องอาจอิทธิชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ปาฐกถาพิเศษ : ยุทธศาสตร์..มหานครการบิน ‘ฮับ’โลจิสติกส์แห่งอาเซียน โดย ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และ ประธานอนุกรรมการบริหารการพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และ บรรยายพิเศษ : เปิดแผนภาครัฐ..เตรียมรับมือเมืองขยาย โดย ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ ห้องสร้อยเพชร โรงแรมโกลเด้นซิตี้จังหวัดระยอง

วันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2562 เวลา 09.30น. คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาท โดยมีคุณ ปกรณ์ สุวรรณพรหมา ประธานศาลอุทธรณ์ภาค 2 เป็นประธานในพิธีเปิดครั้งนี้ ณ ห้องโถงชั้น 1 และ ชั้น 2 ศาลอุทธรณ์ภาค2 จังหวัดระยอง