ประชุมหารือการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยอง

นายธีระศักดิ์ ตั้งจิตเอื้อบุญ กรรมการสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมประชุมหารือการจัดงานเทศกาลผลไม้และของดี จังหวัดระยอง ประจำปี 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560  เวลา 10.30 น. ณ ห้องศรีสมุทโภคไชย ศาลากลางจังหวัดระยอง

%e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%891 %e0%b8%9c%e0%b8%a5%e0%b9%84%e0%b8%a1%e0%b9%892

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง และนายประเทือง วงค์ซื้ม รองประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีตามแนวประชารัฐจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2560 วันที่ 22 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ ศาลากลางจังหวัดระยอง

sme1 sme2

ร่วมฟังความเห็นฯโครงการท่าเทียบเรือที่ 4 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน)

นายสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมรับฟังความเห็นในการกำหนดขอบเขตและแนวทางการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพ โครงการท่าเทียบเรือที่ 4 บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด(มหาชน) สาขา 6 โรงกลั่นน้ำมัน วันที่ 18 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ณ โรงแรมโกลเด้นซิตี้ ระยอง

ptt1 ptt2

สัมมนาโครงการ Workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด

สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ร่วมกับสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต(SMI) สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย จัดสัมมนาโครงการ Workshop สัญจร ขยายผลความรู้ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทานภาคอุตสาหกรรมระดับจังหวัด วันที่ 15-16 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องสร้องทอง 1 โรงแรมโกลเด้น ซิตี้ระยอง

smi1 smi2