ข่าวกิจกรรม

วันศุกร์ที่ 23 สิงหาคม 2562 เวลา 13.30น. คุณสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยเข้าเยี่ยมชมศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจร โดยมี คุณ ปิยะ ปิตุเตชะ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดระยอง ร่วมต้อนรับคณะฯในครั้งนี้ด้วย ณ ศูนย์กำจัดขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรจังหวัดระยอง
สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จัดอบรมหลักสูตร 25 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่อบรมเป็นหลักสูตรแรก คือ จป.หัวหน้างาน รุ่นที่ 1 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่าน วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
อบรมหลักสูตร จป.ผู้บริหาร รุ่นที่ 1 จำนวนผู้เข้าอบรม 24 ท่าน วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง

คุณสุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองพร้อมด้วยคณะกรรมการสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยองร่วมบันทึกเทปถวายพระพรวันแม่ ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จ.จันทบุรี

วันอังคารที่ 20 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30น.
คุณ สุรพล สุทธจินดา ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
เข้าร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานของบริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด โดยมีนาย สุรศักดิ์ เจริญศิริโชติ ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองพร้อมทั้งคณะฯ เข้าร่วมเยี่ยมชมในครั้งนี้ด้วย
ณ ห้องประชุมวังแก้ว อาคารออดิทอเรียม บริษัท พีทีที แอลเอ็นจี จำกัด สำนักงานระยอง