ข่าวกิจกรรม

การแข่งขันกอล์ฟการกุศล สภาอุตสาหกรรม จังหวัดระยอง ครั้งที่ 19

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลสภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง ครั้งที่ 19 เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2561 ณ สนามกอล์ฟราชนาวี พลูตาหลวง โดยมีผู้สมัครแข่งขัน จำนวน  45  ทีม

img_4605

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-19_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-19_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-19_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91

%e0%b8%81%e0%b8%ad%e0%b8%a5%e0%b9%8c%e0%b8%9f%e0%b8%aa%e0%b8%a0%e0%b8%b2%e0%b8%af-%e0%b8%84%e0%b8%a3%e0%b8%b1%e0%b9%89%e0%b8%87%e0%b8%97%e0%b8%b5%e0%b9%88-19_%e0%b9%91%e0%b9%98%e0%b9%91%e0%b9%91

สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง จัดอบรมหลักสูตร 25 หลักสูตร โดยหลักสูตรที่อบรมเป็นหลักสูตรแรก คือ จป.หัวหน้างาน รุ่นที่ 1 จำนวนผู้เข้าอบรม 30 ท่าน วันที่ 11-12 มีนาคม 2562 ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง
อบรมหลักสูตร จป.ผู้บริหาร รุ่นที่ 1 จำนวนผู้เข้าอบรม 24 ท่าน วันที่ 14-15 มีนาคม 2562 ณ สภาอุตสาหกรรมจังหวัดระยอง